Kullanım Şartları

 Anasayfa / Kullanım Şartları

Site Kullanım Şartları

Sitenin güncel kullanım şartlarını okumamış olmanız veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olası her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden PROFESYONELCE MÜHENDİSLİK şirketinin ve/veya PROFESYONELCE MÜHENDİSLİK Web Sitesi'nin (Web Sitesi), Web Sitesi’ndeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, PROFESYONELCE MÜHENDİSLİK şirketinin yetkilendirdiği kişilerin ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.


Şu kadar ki; Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi’nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntülerle PROFESYONELCE MÜHENDİSLİK logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının başkaca web sitelerinde kullanımı, web, posta, mobil site vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından PROFESYONELCE MÜHENDİSLİK sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, PROFESYONELCE MÜHENDİSLİK şirketinin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.


PROFESYONELCE MÜHENDİSLİK, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.


Web Sitesi’nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde PROFESYONELCE MÜHENDİSLİK tarafından garanti edilmemektedir.


Web Sitesi’nde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı PROFESYONELCE MÜHENDİSLİK şirketinin hiç bir hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.


Web Sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, Web Sitesi’nde yazılı bulunan bu ibarelerin ve PROFESYONELCE MÜHENDİSLİK şirketine ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193’e uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkisine sunulacağı PROFESYONELCE MÜHENDİSLİK tarafından beyan ve işbu Web Sitesi’ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.
Finansal Bilgiler Ek Kullanım Şartları

Web Sitesi’nde bulunan finansal bölümler için, ek kullanım şartları genel kullanım şartlarıyla beraber geçerlidir.


Finansal Bölümler'de sunulan içerik, grafik, görüntü, bilgi, şekil, değer, yorum ve diğer materyal içerik (hepsi bir arada "İçerik" olarak adlandırılır) yalnızca bilgi amaçlıdır.


Kullanıcıların, Web Sitesi’nde yer alan İçerik’e dayanarak alabilecekleri her türlü kararlardan dolayı PROFESYONELCE MÜHENDİSLİK ve İçerik sağlayıcıları hiçbir şekilde sorumlu değildirler.


Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yola açabileceği zararlardan dolayı PROFESYONELCE MÜHENDİSLİK hiç bir şekilde sorumlu değildir.


Bu yayın, PROFESYONELCE MÜHENDİSLİK şirketinin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.