Bloglar

Ters Ozmoz teknolojisi nedir? Nasıl çalışır? Nerelerde kullanılır?..

Ters Ozmoz Teknolojisi (Reverse Osmosis), suyun molekül düzeyinde filtre edilerek özüne dönüştürüldüğü, en gelişmiş ve en yaygın su üretim teknolojisidir.

Reverse Osmosis (ters ozmoz), içme suyu elde etmek için kullanılan en gelişmiş ve en yaygın teknolojidir. NASA tarafından geliştirilmiştir. İlk olarak, atık sudan içme suyu elde etmek için kullanılmış, gelişen teknolojiyle beraber evlerde ve iş yerlerinde kullanılmak üzere yaygınlaşmıştır.

Reverse Osmosis (ters ozmoz) yöntemiyle; deniz suyundan, kuyu suyundan, içilemeyecek nitelikteki sulardan ve musluk sularından içme suyu elde edilebilmektedir. Katkı maddesi gerektirmeyen, tamamen fiziksel yöntemlerle gerçekleşen bir arıtım yöntemidir.

Nasıl Çalışır?

Basınçlı su, gözenekleri milimetrenin milyonda birinden daha küçük olan membran filtreden geçirilerek ayrıştırılır. Membran filtre modülünün bir girişi, iki çıkışı bulunur. Basınç etkisiyle, membran gözeneklerinden geçebilen su arıtılmış su çıkışından, içinde olası istenmeyen unsurlar barındıran su ise atık su çıkışından atılır. Bu işlem sırasında, suda bulunan çözünmüş maddelerin 90%’ından fazlası, mikro organizmalar ve zararlı maddelerin tamamı atık su ile dışarı atılarak, sağlıklı mineral yapısıyla suyun özü elde edilir.

Membran filtre, nanoteknoloji esaslı üç kat kompozit polyamid kumaştan oluşan yarı geçirgen bir yapıdır. Bilinen en küçük virüs, membran gözeneğinden 20 kere daha büyüktür ve boyutları itibariyle membrandan geçme olasılıkları yoktur.